Ibestad har hittil tatt imot 24 ukrainske flyktninger. Vi venter 2 nye i neste uke. I tillegg venter vi på en familie på 4 fra Eritrea. Dette innebærer at vi om kort tid har mottatt de flyktningene som vi fikk anmodning om i 2022.

Kommunestyret skal 30. januar behandle en anmodning om å motta ytterligere 20 ukrainske flyktninger i løpet av 2023. Jeg er sikker på at det er stor vilje fra politikerne til å treffe et positivt vedtak i denne saken. Vedtaket vil i så fall innebære at Ibestad har gitt tommelen opp for mottak av totalt 50 ukrainske flyktninger.

Det er svært viktig å få til en rask integrering og dette innebærer at vi ber sivilsamfunnet om boliger, hjelp til å skaffe jobb samt tilrettelegging for et godt sosialt liv. Vi mottar mange ukrainere og har derfor behov for en stor dugnad fra hele Ibestadsamfunnet.

Vi har fortsatt behov for leie av minst 2-3 boliger på det private boligmarkedet. Behovet avhenger av type flyktninger som kommer til Ibestad, og er litt vanskelig å beregne eksakt. Får vi flere familier krever det færre boliger, og tilsvarende kreves det flere boliger når det kommer mange enslige. Har du bolig til utleie ber vi om at du kontakter kommunen.

Rask integrering av ukrainerne som er kommet til oss har svært høy prioritet. Vi har dyktige medarbeidere som jobber med dette, men trenger også hjelp fra næringslivet. Flere av ukrainerne er meget interessert i å komme raskt ut i jobb. Kommunen foretar nå en kartlegging av kompetanse og vil gjerne få tilbakemelding fra bedrifter som kan tenke seg å ta imot ukrainere som ennå ikke behersker norsk. Det gjennomføres norskkurs i regi av kommunen, og de først ankomne er blitt ganske flinke. Kommunen vil kunne støtte bedrifter som tar imot ukrainske arbeidstakere. Har dere mulighet til å bidra i denne dugnaden, ta kontakt med kommunen.

Jeg vil også takke alle dere som har bidratt så langt. Det gjelder ansatte, alle frivillige med Røde Kors og Frivilligsentralen i spissen, dere som har bidratt med klær og utstyr, de av dere som har leid ut boliger, og bedrifter som allerede har gitt tommel opp for å ta imot ukrainere. Det er også rørende at flere av dere har gitt julegaver til våre nye innbyggere. Det forteller meg at engasjementet er stort og dette kan jeg ikke få fremhevet nok. Med en slik innsats skal vi klare å få til gode løsninger.

Beste hilsen

Ordfører i Ibestad