I og med at de to barnetrinnene i kommunen er slått sammen til en skole fra 1. januar 2012, er det konstituert inspektør for resten av skoleåret 2011/12 på Ibestad skole barnetrinnet (Rolla).

Toril O. Opsahl er konstituert som inspektør ved Ibestad skole  barnetrinnet. Toril har tidligere vært konstituert rektor og inspektør ved Ibestad skole Ånstad oppvekstsenter. Hun tiltrer stillingen 1. januar, og stillingen har varighet til og med 31.07.2012. 

Inspektør skal bl a være rektors stedfortreder, være ansvarlig for utleie av skolebygning og delta i timeplanarbeidet.