Ibestad har en spennende historie som går langt tilbake i tid. Innenfor

kommunegrensen er det funnet spor fra både jernalder, steinalder og bronsealder.

 

På Sørrollnes er det funnet 8000 år gamle redskaper, gravrøyser m.m. På Vik finnes

også en av de få kjente helleristningene i Sør-Troms, og disse kan dateres

tilbake til 2500 år f.kr.  Som en kan se under, så skal helleristningene forestille

tidlig fangskultur, deribalnt en elg i full størelse.

 

 3nSEUBVst 6AAAAAElFTkSuQmCC

Tegningen er en reproduksjon av en opptegning gjort av Tromsø museum.

Ellers er det mange gamle historiske bygninger i kommunen. Ibestad Kirke ble bygd

i 1880/81, og står på samme plass som den opprinnelige langkirka i stein

fra1200-1300 tallet sto.

 

 7DOt 6QQAAAABJRU 5ErkJggg==  

Bildene er hentet fra www.kirkesok.no og www.ibestadhistorielag.no

 I tillegg finner man ett av Norges best bevarte handelssteder her, Hamnvik Handelssted,

som ble startet bygd på 1700-tallet. Du kan lese mer om disse byggene her.

 

Under andre verdenskrig var det flere tyskesoldater i krigsanlegg i kommunen. Ett av

anleggende befinner seg på Engenes (Andørja), mens det andre på Rollnes (Rolla).

 

Det finnes også et eget historielag, Ibestad Historielag, i kommunen.


 

Forsiden