Kommunene Gratangen, Ibestad, Lavangen og Salangen søker etter personer i vår region som jobber stedsuavhengig. Vi søker også kontakt med de som allerede jobber eller har mulighet til å jobbe stedsuavhengig andre steder, og som føler tilhørighet til vår region. 

Samtidig kartlegges ledige kontorplasser i regionen. Målet er å finne en match mellom person og kontorplass. Vi ønsker nemlig at flere skal komme å bo og arbeide hos oss. 

Føler du deg lokket? 

Ta kontakt med oss, så får vi registrert deg, og du får tilgang til informasjon om mulighetene. Det medfører ingen forpliktelser. 

Ta forbindelse snarest mulig, og helst innen 1.desember. 

Ring enhetsleder samfunn, næring og kultur Terje Andreassen i Ibestad kommune, tlf 99022066, eller send epost til terje.andreassen@ibestad.kommune.no