I samtale med fungerende prest, Sigrid Bøckman, forteller hun at i forbindelse med koronapandemien, vil kirken kun  være åpen for dåp, vielser og begravelser.

Det vil også være begrensninger på maks 15 personer som får komme inn i kirka ved disse anledningene.

Prest Sigrid Bøckman_400x533.jpg

 

Konfirmasjon

Konfirmasjonene er utsatt til høsten, men konfirmasjonsundervisning vil foregå via nett og telefon nå i vår. «Det er den nyansatte presten, Anne Beate Tjentland, som er prest da, men jeg kommer også til å være med, siden det er jeg som har hatt konfirmantundervisningen», sier Bøckman.

Innsamlinga til Kirkens nødhjelp, som konfirmantene vanligvis går rundt med, er endret. Her er det lagt ut informasjon i postkassene, og man kan gi et beløp med vipps.

 

Gudstjenester i påska

Bøckman forteller videre at alle gudstjenester i kirka er avlyst. «For de som ønsker å få med seg gudstjenester, sendes det gudstjenester på radio hver søndag. Det vil også være gudstjeneste på tv i påsken. Jeg vil også holde noen andakter i påsken på Kirkens facebookside.

 

Samtaler

Bøckman sier avslutningsvis, at presten kan være en samtalepartner i ei vanskelig tid. «Om det er noen som sliter og ønsker en samtale, er jeg åpen for det, og det er bare å ringe».

 

Kirkevergen i Ibestad: 97137831

Presten har tlf: 47235787

Facebookside: Kirken i Ibestad