Ibestad kommune har fått en ny tildeling av kommunale kompensasjonsmidler til lokale bedrifter som er rammet av Covid-19. Kommunen har tidligere blitt tildelt 500 000,- gjennom runde 1 og 2. Kommunen ble ikke tildelt midler i de øvrige tildelingsrunder.
I denne omgangen er Ibestad kommune tildelt kr 283 000,- for bedrifter som er økonomisk negativt rammet av Covid-19.

Mål
Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.

Hvem kan søke om midler?

 • Ordningen rettes mot lokale virksomheter som er spesielt berørt av lokale eller nasjonale smitteverntiltak eller den økonomiske nedgangen, som følge av covid-19-pandemien.
 • Støtten skal kompenserer lokale virksomheters ekstraordinære kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.
 • Kun virksomheter innenfor kommunens grenser og med adresse i kommunen kan motta støtte. Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen.
 • Støtte kan gis lokalt næringsliv som av ulike årsaker faller utenfor nasjonale ordninger eller fordi kommunene selv ønsker å prioritere økt støtte til virksomheter som allerede har mottatt støtte.
 • Kommunen har stor anledning til å støtte ulike deler av næringslivet innenfor sin kommune. De kan selv velge hvordan de vil tildele støtte.
 • Virksomheter som har søk tidligere på kompensasjonsordningen kan også søke på del 6.
 • Støtte skal være med på å kompensere for omsetningssvikt, ekstraordinære kostnader eller tap.
 • Med forbehold om flere utlysninger vil dette gjelde for aktivitet i 2022

Statsstøtteregelverk
Tilskuddet følger regelverket Notifisert ordning under Covid-19-rammeverket.

Prioriteringer

 1. Levedyktige virksomheter har falt helt eller delvis ut av andre kompensasjonsordninger.
 2. Virksomheter som er særlig hardt rammet innen reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene.
 3. Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger - særlig vekst- og oppstartsbedrifter.
 4. Virksomheter som ikke har mottatt støtte tidligere.

Søknadsfrist
17. Februar 2022

Søknadsportal
Søknader mottas kun via regionalforvaltning.no:
Startside (regionalforvaltning.no)

Krav til innhold i søknaden/dokumentasjon

 • Regnskap 2019, 2020 og 2021 (2021 kan være ubekreftet).
 • Beskrivelse av situasjonen for perioden det søkes om støtte for.
 • Dokumentasjon på inntektsbortfall/kostnader for perioden det søkes om støtte for.
 • Det må anføres i friteksten hvor mange årsverk bedriften sysselsatte i normalår (2019) og nå/2022.

Beregning av støtte
Støtten beregnes og prioriteres skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.

Behandling av søknader
Søknadene behandles av formannskapet i Ibestad kommune. Målet er at søknadene skal være behandlet innen tre uker etter søknadsfrist. Støttemottakere får beløpet utbetalt umiddelbart etter vedtak. Vedtak blir gjort tilgjengelig i søknadsportalen regionalforvaltning.no. Vedtaket begrunnes ikke.

Spørsmål om søknad kan rettes til

Terje Andreassen
Samfunnsutvikling, næring og kultur / Ibestad kommune
Terje.andreassen@ibestad.kommune.no
Tlf 99022066