Regjeringen har fra 15. januar endret sine forskrifter, råd og anbefalinger. Som et resultat av dette vil også Ibestad kommune gjennomføre endringer.

Ibestad kommune følger nasjonale anbefalinger.  

Konsekvenser for kommunale tjenester med normal åpningstid følger under (fra 15. januar):

Ibestadhallen:
Under 20 år, åpent for gruppestørrelser omtrent 20 personer, eller etter klasse/kohort.
Over 20 år, maksimum 20 personer.

Svømmehallen:
Åpent for offentlig svømming. Begrensning på 20 personer. Barn prioriteres ved antallskonflikter.
Krav om smittevernfaglig drift.

Kommunalt treningssenter:
Maksimalt 6 personer (kondisjonsrom) og 7 personer (styrketreningsrom).
Krav om smittevernfaglig drift.
Krav om at alle brukere må sette seg inn i retningslinjene før bruk (inngang treningssenter/hjemmeside).

Barnehagen:
Grønt nivå, med smittevernfaglig drift.
Krav om munnbind ved bringing/henting.

Skolene:
Grønt nivå, med smittevernfaglig drift.

Helse- og omsorgsinstitusjoner:
Besøksprotokoll og munnbind ved besøk.
Krav om munnbind for ansatte ved pasientnært arbeid.

Private arrangementer på offentlig sted (leide/lånet lokaler):
Innendørs, maksimum 30 personer
Utendørs, maksimum 50 personer

Vi viser også til nasjonale regler for bruk av munnbind, sitat;
«Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer

Se også: Regjeringen letter på tiltakene - regjeringen.no