ASVO AS:
Hugo Salomonsen (leder)
Jim Kristiansen (nestleder)
Hilde Mo, styremedlem
Tove Horsberg, styremedlem
Erling Jenssen, styremedlem og ansatt representant

Varamedlemmer;
Ellen Skog (første)
Sonja Johansen (andre)
Roy Norman (for de ansatte)