Nasjonale myndigheter har med bakgrunn i den økende smitten kommet med nye tiltak som gjelder fra midnatt natt til 15. desember og fire uker fremover.

Det handler nå om å redusere den sosiale kontakten i samfunnet, ved å redusere antall nærkontakter man har. Vi vet at mange kommer «hjem» til jul og med økende antall tilreisende, øker også risikoen for smitte.

Her finner du alle de nye tiltak og anbefalinger: Strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten - regjeringen.no

Noe av det som kom er anbefalinger og andre tiltak er påbud gjennom nasjonalforskrift. Kommunen følger det nasjonale tiltaksnivået med noen tilpasninger av de kommunale tilbudene basert på vurdering av risiko.

Skoler og barnehager

Barnehager og skoler går over til drift på gult nivå fra 15. desember

Redusert sosial kontakt

 • Vi må i tiden fremover redusere våre nærkontakter
 • Du bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme
 • Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor
 • For arrangementer er det nå en rekke forskriftsfestede begrensninger, disse finnes på lenken ovenfor.

Vi vil komme tilbake til hvordan julegudstjenester kan avvikles.

 

Organiserte fritidsaktiviteter og treningssenter

I tråd med de nasjonale myndigheters tiltak iverksetter Ibestad kommune følgende:

 • Ibestadhallen og kulturhuset stenges nå for bruk utenom skoletid. Hallen er tilgjengelig for skolen i skoletiden. Kulturhuset vil være tilgjengelig for minnesamvær etter begravelser dersom det er nødvendig.
 • Det kommunale treningssentret vil bli stengt de neste 4 ukene. Sentret er ubemannet og kriseledelsen har vurdert at kommunen ikke klarer å opprettholde en smittevernfaglig forsvarlig drift ved treningssentret.
 • Offentlig svømming utgår i hht covid forskriftens § 14a og 14 d.
 • Fritidsklubbene tar juleferie litt tidligere, det vil si at fra og med uke 51 blir det ikke klubb.
 • Bygdekino avholdes som planlagt, men med antallsbegrensning på 20 personer, besøksprotokoll og munnbindpåbud.

Butikker og offentlig transport

 • Det skal benyttes munnbind på alle butikker i kommunen
 • Det skal benyttes munnbind på offentlig kommunikasjon slik som buss, taxi og ferge, der 1 meters avstand ikke kan opprettholdes.

Kommunale helse og omsorgstjenester

 • Ved besøk på sykehjemmet og heldøgns omsorgsboliger er det påbudt med munnbind. Ved sykehjemmet føres det også besøkslogg.
 • Dersom du skal besøke noen som mottar hjemmesykepleie så ønsker vi at det benyttes munnbind under besøket dersom god nok avstand ikke kan ivaretas

Testing

Dersom du har symptomer eller mistenker at du er smittet av covid-19 kan selvtest hentes ved hovedinngangen til Astafjordlegen i deres åpningstid.

Utenom Astafjordlegens åpningstid kan selvtest hentes ved hovedinngangen til sykehjemmet. Selvtest ved sykehjemmet skal ikke hentes av noen som mistenker at de er smittet.

Ved positiv selvtest må du gå i isolasjon og kontakte Astafjordlegen påfølgende dag. Positiv selvtest skal verifiseres med test hos Astafjordlegen.

PCR test tas kun etter avtale med lege.

 

Kort oppsummert:

Er du uvaksinert så anbefaler vi vaksine

Hold én meter avstand

Reduser antall nærkontakter

Test deg ved symptomer eller mistanke om smitte

Og husk:
Vi vasker fortsatt hendene godt og holder oss hjemme når vi er syke.