Postadresse Kopparvika 7, 9450 Hamnvik  
Besøksadresse Kopparvika 7, 9450 Hamnvik  
Telefon - sentralbordet 77 09 90 00/48 21 88 58  
Telefonliste Her  
E-post postmottak@ibestad.kommune.no  
     
Kommunenummer 1917  
Organisasjonsnummer 959 469 792  
Bankkontonummer 4790 07 90011  

Viktige telefonnumer til tjenester/ansatte i Ibestad kommune følger også Her

Åpningstider: I tiden fom 15.05. tom 15.09 er åpningstiden 0800 - 1500 og i tiden 16.09. - 14.05 er den 0800 - 1545. Minner om at det er innført  publikums-/servicetid mellom kl 1000 - 1400.

Kommunehuset i Hamnvik