Korona - generelle råd til innbyggere i Ibestad

 • Følg hygieneråd fra www.fhi.no

 • Hold deg daglig oppdatert om situasjon og tiltak på www.fhi.no, www.helsenorge.no sine sider og www.salangen.kommune.no. Råd og tiltak oppdateres løpende

 • Bistå familier/ naboer etc. som ikke er på internett med å holde seg oppdatert

 • Minsk smittepress – hold avstand og unngå nærkontakt med andre

 • Oppsøk butikker på tider der de har lite kunder

 • Ikke hamstre – dagligvareleverandørene har nok på lager

 • Bistå familie, naboer eller bekjente som er i karantene eller i risikogruppen med å skaffe varer eller andre tjenester (varene kan settes på trappa) eller tlf 97 63 70 09

 • Overhold karantenebestemmelser – brudd kan medføres straffeansvar

 • Ikke ring nødnummer eller lokalt legekontor for generelle spørsmål

 • Dersom du har spørsmål om viruset; ta kontakt med informasjonstelefonen for Korona. Se hjemmeside for mer informasjon.

 • Publikum oppfordres til å ringe offentlige kontorer istedenfor personlig oppmøte