Ibestad kommune har en person i isolasjon og fire personer i karantene torsdag ettermiddag. Ellers er situasjonen lokalt i kommunen som i siste oppdatering.

I vårt nærområde ser det ut som at nabokommunene etter hvert har fått bedre kontroll på smittesituasjonen. I Tromsø er det ennå svært stor usikkerhet. Da vi har mye besøk fra fritidshusfamilier og studenter hjemmehørende hos oss ønsker vi å innta en føre var holdning.

Som et samarbeid mellom Joker Hamnvik og Ibestad kommune innføres det begrensninger på maksimum 15 kunder samtidig i Joker Hamnvik. I tillegg anmodes hver husstand om kun å handle med en person av gangen.

For å regulere antallet har kommunen ansatt personell som vil gjennomføre veiledning av kundene ved butikkens inngangsparti. Ta godt vare på disse. Vi vil ha personell ved butikkens inngang fra fredag 6. november på ettermiddagen. Liknende tiltak vurderes også iverksatt på Ånstad og Engenes.

Kommunen innfører reiserestriksjoner for kommunens ansatte. Kun strengt nødvendige tjenestereiser kan gjennomføres fra mandag 9. november 0800.

Vi anbefaler samtidig innbyggere å unngå alle unødvendige reiser samt å ikke delta i turneringer eller liknende i andre kommuner. Vi ber også om at større arrangementer i kommunen vurderes utsatt til en senere anledning.

Kommunen følger for øvrig nasjonale bestemmelser.

Det anbefales å lese nye retningslinjer på følgende nettsteder:
www.fhi.no
www.regjeringen.no