Vi hadde et smittetilfelle i kommunen 24. oktober. Smittesporing er gjennomført og vi har kontroll. Anleggsarbeideren er isolert og installert i egen leilighet. Kommunen ivaretar nå den smittede med nødvendig støtte. Fire er i karantene. Alle kommunale tjenester fungerer som normalt, med noen begrensninger på bruk av Kulturhuset.

I landet som helhet øker smitten og det iverksettes nye og strengere smitteverntiltak fra lørdag. Samtidig er det smittetilfeller i våre nabokommuner, Salangen og Harstad. Harstad har 8 personer i isolasjon og 73 personer i karantene. Det er derfor svært viktig at vi som innbyggere følger anbefalingene fra regjering og FHI. Jeg ønsker å poengtere at det er klokt å reise minst mulig og følgelig redusere kontakten med andre mennesker mest mulig. Kommunen har utarbeidet en plan for tiltak dersom vi får smittesituasjoner som vi ikke har kontroll på.

I Nøysomheten rives det gamle sykehjemmet og oppstart bygging av nye omsorgsboliger er nær forestående. Hos entreprenørene er det utenlandske arbeidere. I løpet av november vil BMO AS starte med utbedring av Ibestadtunellen. Dette firmaet har få utenlandske arbeidere. Likevel vil denne aktiviteten medføre økt reising, flere kontaktflater, mer bruk av lokalt næringsliv osv. Det er vår oppfatning at bedriftene tar Korona og tiltak mot smitte svært alvorlig. Et smittetilfelle i byggeprosessen vil kunne medføre utsettelser og økonomiske tap. Det er derfor også i bedriftenes interesse at smittevern tas skikkelig på alvor.

Viktig å huske på lokalt:

  • Meld fra til kommunen hvis du er i karantene.
  • Er du i karantene skal du ikke handle i matbutikk.
    Årsaken er at vi har svært små butikker og kort avstand mellom butikkhyllene.
  • Vi har egen ordning for handling for de som er i karantene. Ta kontakt med frivilligsentralen (mobil: 97637009) eller butikkene. Ordningen er kostnadsfri.
  • Husk å holde avstand, vask hendene og unngå unødvendig kontakt med andre mennesker.
  • Arrangementer bør unngås.

Med unntak av reglene om besøk i butikk for personell i karantene gjelder nasjonale retningslinjer i Ibestad kommune.

For mer informasjon, se;
www.fhi.no
www.regjeringen.no