tillegg til testing i ordinær åpningstid (avdeling Lavangen og Ibestad) vil det være mulig å teste seg:

 

Testdato:

Telefon for bestilling

Klokkeslett for timebestilling:

Testing utføres klokken:

Hvor testes det:

25.12.20

922 29 373

17:00-18:00

18:00

Avd. Lavangen

02.01.21

902 95 190

09:30- 10:15

10:30

Avd. Ibestad

Ved opptatt/ ikke svar, ring på nytt innen oppgitt tidsrom.

 

Testingen er tilgjengelig for alle innbyggerne i kommunene Lavangen, Salangen og Ibestad. Gjelder også tilreisende.