Ibestad kommune har fått et tilskudd fra fylkeskommunen til å rydde kratt langs fylkesveiene i kommunen. For to år siden ble det ryddet et parti sør for Skog. Årets bevilgning brukes til rydding på ytre Andørja.

Det er grodd veldig mye til langs fylkesveiene i kommunen slik at når lauvet kommer er det som å kjøre i en tunell på visse strekninger. Det er omtrent ingen utsikt til den vakre naturen.

Tilskuddet som kommunen har fått, rekker på langt nær til å rydde på sjøsida langs fylkesveiene. Jeg vil derfor utfordre grunneiere til å rydde langs veiene slik at kan vi kan vise tilreisende den flotte naturen vi er omgitt med. Dersom grunneierne selv ikke kan rydde, kan de tilby andre som har behov for ved å rydde. Ved er jo en ressurs og det er jo massevis av flott ved langs veiene som delvis er lett tilgjengelig. Som kjent varmer ved som er selvhugget, mange ganger.