Siste uken av februar hadde Ibestad 50 koronatilfeller. Hittil i mars måned har vi registrert nye 50 smittetilfeller. Det er ikke urimelig å anta at det kan være enda flere som er smittet.
Vi antar likevel at vi har nådd smittetoppen.

Siden 22. februar har 41 ansatte og vikarer ved kommunens omsorgstjenester vært smittet av korona. I samme periode har også 5 beboere ved Sula og Blåklokke hatt korona.

Dette har medført at dag- og aktivitetssenteret har blitt stengt og at noen aktiviteter ikke er gjennomført. Tilsvarende vil store deler av hjemmehjelpstjensten også bli skadelidende.

Kommunen ønsker å gi honnør til ansatte for den vilje som er vist for å finne gode løsninger, for å stille opp for hverandre, gå doble vakter, være fleksible og utvise stor kreativitet. Dette har medført at vi har klart å holde oppe kritiske tjenester i en vanskelig tid. Samtidig har våre ansatte sørget for at smitten ikke spredte seg mer blant beboerne ved sykehjemmet, ved våre omsorgsboliger samt i hjemme- og miljøtjenesten. Det er sterkt prisverdig at våre ansatte i omsorgstjenesten har klart dette uten å hente inn hjelp utenfra.