På grunn av korona er det bestemt at fristen for å søke kulturmidler aktivitetstilskudd skal forlenges til 1.juli 2020.
Vær nøye med å følge retningslinjene og legge ved etterspurt dokumentasjon, ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.
For spørsmål kan man henvende seg til servicetorget eller kulturleder. Søknader skal sendes inn til servicetorget for registrering.
 
Servicetorget
Adresse: Rådhuset, Kopparvika 7, 9450 Hamnvik. 
Telefon: 77 09 90 00 og 48 21 88 58
E-post: postmottak@ibestad.kommune.no
 
Kulturleder
Ingvild Johansen. Telefon: 94 83 44 13                                                             
E-post: ingvild.johansen@ibestad.kommune.no   
 
For mer informasjon, sjekk ut siden Tilskuddsordninger på kommunens hjemmesider: https://www.ibestad.kommune.no/tilskuddsordninger.473828.no.html