Oppdatert

I samråd med leder av kulturutvalget blir søknadsfristen for kulturmidler aktivitetestilskudd 2021 forlenget til 1.juli. Dette på grunn av korona og vanskeligheter med å få avholdt årsmøter og lignende. Om man innen ny frist enda ikke har fått avholdt årsmøte, så kan det ettersendes så fremt selve søknaden er levert innen fristen.

 

Frist for å søke er 1.juni 2021! NB: forlenget frist til 1.juli!

Vær nøye med å følge retningslinjene og legge ved etterspurt dokumentasjon, ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet. For spørsmål kan man henvende seg til servicetorget eller kulturleder. Søknader skal sendes inn/leveres til servicetorget for registrering innen søknadsfristen.

 

Servicetorget

Adresse: Rådhuset, Emma Olsens vei 1, 9450 Hamnvik.

Telefon: 77 09 90 00 og 48 21 88 58

E-post: postmottak@ibestad.kommune.no

 

Kulturleder

Ingvild Johansen. Telefon: 94 83 44 13                                                                                                         

E-post: ingvild.johansen@ibestad.kommune.no   

 

For mer informasjon, se hjemmesidene til Ibestad kommune: ibestad.kommune.no under fanen Tilskuddsordninger, som ligger under Kultur og fritid: https://www.ibestad.kommune.no/tilskuddsordninger.473828.no.html.

Utlysningsteksten kan leses her: 21_00026-3 Ibestad kommune skal fordele kulturmidler for 2021 til personer, lag, foreninger, o 281247_1_0.pdf

Retningslinjer for utdeling av kulturmidler: Retningslinjer for utdeling av kulturmidler Ibestad kommune, revidert i henhold til politisk vedtak.pdf

Søknadsskjema kulturmidler aktivitetstilskudd: Søknadsskjema kulturmidler aktivitetstilskudd.pdf