Ibestad kommune er medlem av Sør-Troms Museum og har Skippergården som sitt museale objekt.

Ibestad kommune er i ferd med å lage en kulturminneplan som skal ferdigstilles i løpet av 2020. I forbindelse med arbeidet med kulturminneplanen er det opprettet en Facebookside kalt Kulturminner i Ibestad: https://www.facebook.com/KulturminneriIbestad/