Kunngjøring av planvedtak:

Reguleringsplan for Engenes Sentrum

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12, har kommunestyre i Ibestad kommune i møte den 22.06.11, sak 24/11 vedtatt detaljreguleringsplan for Engenes Sentrum.

Formålet med planen er å få en helhetlig avklaring av arealbruken i planområdet, spesielt knyttet til forskjellige interesser innenfor fiskerihavnen.

Kommunestyrets vedtak kan påklages etter pbl § 1-9, jf § 12-12, og Forvaltningsloven. Frist for klage er 3 uker fra kunngjøring,. Evt. klage sendes Ibestad kommune, Plan- næring og utvikling.

Krav om erstatning eller innløsning i hht. Plan- og bygningslovens § 15-2 eller § 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter kunngjøring.

Plankart                       Bestemmelser

Reguleringsplan for Hyttefelt Buberget

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12, har kommunestyre i Ibestad kommune i møte den 31.05.11, sak 17/11 vedtatt detaljreguleringsplan Hyttefelt Buberget.

Formålet med planen er å legge til rette for 15 selveiertomter for fritidshus, på Buberget ved Engenes.

Kommunestyrets vedtak kan påklages etter pbl § 1-9, jf § 12-12, og Forvaltningsloven. Frist for klage er 3 uker fra kunngjøring,. Evt. klage sendes Ibestad kommune, Plan- næring og utvikling.

Krav om erstatning eller innløsning i hht. Plan- og bygningslovens § 15-2 eller § 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter kunngjøring.

Plankart                        Bestemmelser

Reguleringsplan for Hyttefelt i Leirosen

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12, har kommunestyre i Ibestad kommune i møte den 31.08.11, sak 32/11 vedtatt detaljreguleringsplan for Hyttefelt i Leirosen.

Planens målsetting er å utvikle ”Leira” til en hyttelandsby i strandsonen der nærheten til havet står sentralt og hvor boenhetene har adgang til havet gjennom nærliggende marina og de store sjøområdene utenfor.

Kommunestyrets vedtak kan påklages etter pbl § 1-9, jf § 12-12, og Forvaltningsloven. Frist for klage er 3 uker fra kunngjøring,. Evt. klage sendes Ibestad kommune, Plan- næring og utvikling.

Krav om erstatning eller innløsning i hht. Plan- og bygningslovens § 15-2 eller § 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter kunngjøring.

Plankart                       Bestemmelser