I henhold til Plan- og bygningslovens §11-15 kunngjøres det herved at  kommunestyret den 14.11.2019 i sak 42/19 har vedtatt Kystplan II for Midt- og Sør-Troms for eget sjøareal i Ibestad.

Planen gis rettsvirkning fra vedtaksdato. Områdene VA15 Aspelia og utvidelse av VA09 Gregusvika der det foreligger uløste innsigelser vil ikke få rettsvirkning før innsigelsene er løst.

Plandokumenter finnes her:

Ibestad - plankart.pdf

Planbestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.pdf