Landbrukskontoret kan bl.a. gi informasjon om følgende:Kontakter på landbruksavdelingen: 

Næringsutvikler: Ole Pedersen-Dyrstad Tlf.  90 21 27 37

Søknadskjemaer: 

Forslag til jordleieavtale kan hentes fra: http://gardsdrift.no/Ressurser/Dokumenter/Jordleieavtale

Adresse:
Ibestad Kommune
Plan- næring og utvikling
9450 HAMNVIK