Ibestad får en relativt høy vaksinegrad for aldersgruppen over 45 år. For de som er yngre enn 45 år har 49 prosent bestilt vaksine. Dette vil være en bekymringsfull lav vaksinedekning. 

Vi vaksinerer nå gruppe 9 (alder 45-54 år) og vil snart starte vaksinering av gruppe 10 (alder 18-24 og 40-44 år) samt gruppe 11 (alder 25-39 år).

Alle som har satt seg opp for vaksinering skal nå ha fått vaksinedato for dose 1. Har du satt deg opp for vaksinering og ikke fått time ber vi om at du tar kontakt med oss.

Ønsker du vaksine og ikke har bestilt ber vi om at du bestiller via REMIN, se link under;

Timebestilling i Ibestad kommune | ReMin

Vaksinering foregår i Kulturhuset og er gratis.