Bofellesskapet for mindreårige flyktninger er nå i en oppstartfase. Det lyses ut en ledig 100 % fast stilling som daglig leder for bofellesskapet.
Daglig leder skal organisere og lede driften av bosettingen.

Se fullstendig utlysning HER!