Hva er ledsagerbevis?
Ordningen med ledsagerbevis er for funksjonshemmede som har behov for følge eller assistanse for å gå for eksempel på kino, idrettsarrangement, teater, konserter, i svømmehall eller reise kollektivt.

Det er kommunen som utsteder kortet i søkerens navn. Kortholder velger selv ledsager og kan ha ulike ledsagere.

Ledsagerbeviset gir ledsageren fri adgang til de stedene og arrangementene som aksepterer ordningen. Kortholder betaler selv gjeldende inngangspris.

Hvor gjelder kortet?
Ledsagerbeviset skal gjelde i hele landet der arrangører, transportselskap eller institusjoner har akseptert ordningen.

Hva som er gjeldende pris på billetter fastsettes av arrangører eller transportselskap. Ulike ordninger benyttes, du må selv undersøke dette. Ved billettbestilling må det oppgis at en trenger ledsager.

Riksdekkende anvendelse

  

Norges idrettsforbunds arrangementer

Riksteateret

Rikskonsertene

Riksfergene

NSB/tog, 50 % for den funksjonshemmede, 50 % for ledsager på full pris.

Norlandia-hotellene, ledsager gratis i dobbeltrom med frokost

Søknadskjema

Ved innsendelse av søknad må det legges ved 1 passfoto.

Søknad sendes til Ibestad kommune, Emma Olsens vei 1, 9450 Hamnvik.