Astafjordlegen vil takke alle innbyggerne for den dugnad som gjøres av hver og en for å unngå at Covid-19 skal få spre seg.  Det har vært en utfordrende tid for mange, også for legekontorene som får flere henvendelser enn normalt, i forhold til rådgivning og testing. Sommerferieavviklingen var også en ekstra utfordring med redusert bemanning. 

I Astafjordlegen forsøker vi å planlegge slik at den ordinære driften ikke skal bli rammet av Covid-19, og at innbyggerne skal få den helsehjelpen de har behov for.  Legekontorene både i Ibestad, Salangen og Lavangen vil ta imot alle henvendelser og tilby ordinære undersøkelser, men ventetiden kan være noe lengre enn normalt. 

Som alle kjenner til, er det ikke mulig å skille vanlig luftveisinfeksjon fra infeksjon med Covid-19. Det medfører at vi må ta spesielle forholdsregler ved mottak og undersøkelse av alle som har hoste, feber, tung pust, vond hals og eller redusert lukte-/ smaksans.   

I vårt område er Lavangen helsesenter bygningsmessig best egnet for slik undersøkelse, og vi har derfor valgt at luftveisinfeksjoner primært skal undersøkes i Lavangen.  Man unngår på denne måten risiko for at helsepersonell og pasienter ved alle legekontorene blir utsatt for smitte, hvor alle legekontor da kan være i risiko for stenging. 

Vi har i disse måneder som er gått, sett at det for enkelt personer kan være praktisk vanskelig å komme seg til Lavangen og vi har da forsøkt å legge til rette for testing og undersøkelse i hjemkommunen. 

Vi takker for innsatsen hver og en gjør i denne tiden og oppfordrer alle til å ta kontakt med oss i Astafjordlegen hvis problemer skulle oppstå.

 

Vennlig hilsen

Victoria Hanssen                 Lars Nesje                                            Kjell- Are Pettersen

adm. leder                            interkommunal overlege                  ass interkommunal overlege