Eldreomsorgen: 
Besøk ved institusjoner må avtales på forhånd, helst 2 timer før besøk. Besøk er ikke tillatt i fellesrom på Solstua. 

Kulturhus (endret):
Stengt for arrangementer. Ibestad skole kan bruke Kulturhuset.
Biblioteket holdes åpent for skoler og publikum med forsterkede smitteverntiltak.
Bygdekinoen åpnes opp, neste forestilling planlegges i slutten av april.

Arrangementer:
Arrangementer i kommunen følger nasjonale retningslinjer (se www.regjeringen.no).

Innendørs tillates 10 personer på arrangementer.

Utendørs er det tillatt med inntil 200 personer på arrangementer.

Andre offentlige møtelokaler: 
Lokalene vil ikke være åpne for utlån. Strengt nødvendige politiske møter kan gjennomføres i kommunestyresal etter avtale med ordfører.

Treningssenter (endret):
Treningssenter åpnes opp fra 15. april for innbyggere bostedsregistrert i Ibestad kommune. Det stilles krav til forhåndspåmelding, maksimum fire personer pr. treningsøkt samt forsterkede smitteverntiltak. Rehabilitering individuelt eller i mindre grupper med arrangør tillates fra 6. april.

Idretts- og svømmehaller (endret):
Idretts- og svømmehaller åpnes opp for barn og unge under 20 år. Rehabilitering individuelt eller i mindre grupper i svømmehall med godkjent arrangør tillates for personer over 20 år.

Ungdomsklubber:
Holdes åpne med kohort vis deltakelse.

Bruk av munnbind (endret):
Munnbind er svært effektivt for å unngå smitte.

Når det ikke er mulig å holde minst to meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre, anbefales munnbind i butikker, ved besøk hos pasienter i sykehjem, i tros- og livssynshus, ved bruk av kollektivtransport og taxi, og på andre lokaliteter hvor det ikke er mulig å holde en avstand på minst to meter.

Anbefalingen gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Anbefalingen gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Reiser: 
Vi anbefaler sterkt at våre innbyggere unngår reiser til de kommuner som er berørt av pågående utbrudd. Unntak gjelder for strengt nødvendige besøk som for eksempel sykehus, lege, tannlege og liknende.

Vi anmoder sterkt om at alle som har besøkt/returnert fra kommuner med virusutbrudd tester seg ved ankomst Ibestad. Det er unntak for dagpendlere (arbeidsforhold) i forhold til anbefaling om testing i tillegg til andre strengt nødvendige dagsbesøk.

Er du innbygger i kommuner med pågående utbrudd og planlegger reise til Ibestad ber vi om at du tester deg i hjemkommunen 1-2 dager før avreise til Ibestad, i tillegg til at du tester deg ved ankomst. Ved slike reiser må dere også vurdere om reisen er nødvendig og om den kan utsettes.

Du må ikke i karantene ved slik tilfeldig testing med mindre du er syk.

Det er også klokt å teste seg i Ibestad like før du skal returnere til hjemkommunen.

Bedrifter: 
Arbeidsgivere skal påse at alle arbeidere som krysser grensene følger nasjonale og lokale forskrifter og retningslinjer. Herunder at innreisen er registrert, at arbeiderne er testet, karantenehotell er benyttet, bolig er forskriftsmessig og at arbeidere re-testes før karantenetidens utløp.

Kommunen følger dette opp ovenfor bedriftene og vil anmelde brudd på retningslinjene.

Vi presiserer at nasjonale retningslinjer også må overholdes og at disse kan endres med kort varsel.
Følg med på;
 www.regjeringen.no

Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak - regjeringen.no

Kommunens tiltak gjelder inntil videre.