Eldreomsorgen: 
Besøk ved institusjoner må avtales på forhånd, helst 2 timer før besøk. Besøk er ikke tillatt i fellesrom på Solstua. 

Kulturhus:
Stengt for arrangementer. Ibestad skole kan bruke Kulturhuset.
Biblioteket holdes åpent for skoler og publikum med forsterkede smitteverntiltak.
Bygdekinoen vil være stengt.

Arrangementer (endret):
Arrangementer anbefales avlyst eller utsatt (dette er også en nasjonal anbefaling).

Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser (forskriftsfestet av regjeringen, kan medføre bot/straff ved overtredelse)

Det er tillatt med inntil 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser (forskriftsfestet av regjeringen, kan medføre bot/straff ved overtredelse).

Utendørs er det tillatt med inntil 50 personer på arrangementer (forskriftsfestet av regjeringen, kan medføre bot/straff ved overtredelse).

Besøk (ny):
Ved besøk i hjemmet/hytta tillates maksimalt to gjester i tillegg til de som bor sammen. Flere enn to kan komme på besøk dersom de er fra samme barnehage- eller grunnskolekohort (forskriftsfestet av Ibestad kommune, kan medføre bot/straff ved overtredelse).

Andre offentlige møtelokaler: 
Lokalene vil ikke være åpne for utlån. Strengt nødvendige politiske møter kan gjennomføres i kommunestyresal etter avtale med ordfører.

Treningssenter (endret):
Treningssenter holdes stengt. Rehabilitering individuelt eller i mindre grupper med arrangør tillates.

Idretts- og svømmehaller (endret):
Holdes stengt. Skolesvømming og fysisk aktivitet i idrettshaller i regi av skolene tillates. Rehabilitering individuelt eller i mindre grupper i svømmehall med arrangør tillates.

Ungdomsklubber (endret):
Holdes åpne med kohort vis deltakelse.

Bruk av munnbind (endret):
Munnbind er svært effektivt for å unngå smitte.

Når det ikke er mulig å holde minst to meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre, skal det brukes munnbind i butikker, ved besøk hos pasienter i sykehjem, i tros- og livssynshus, ved bruk av kollektivtransport og taxi, og på andre lokaliteter hvor det ikke er mulig å holde en avstand på minst to meter.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst to meters avstand fra besøkende, jf. første ledd. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.

(Forskriftsfestet av Ibestad kommune, kan medføre bot/straff ved overtredelse).

Reiser (endret): 
Vi anbefaler sterkt at våre innbyggere unngår reiser til de kommuner som er berørt av pågående utbrudd. Unntak gjelder for strengt nødvendige besøk som for eksempel sykehus, lege, tannlege og liknende.

Vi anmoder sterkt om at alle som har besøkt/returnert fra kommuner med virusutbrudd tester seg ved ankomst Ibestad. Det er unntak for dagpendlere (arbeidsforhold) i forhold til anbefaling om testing i tillegg til andre strengt nødvendige dagsbesøk.

Er du innbygger i kommuner med pågående utbrudd og planlegger reise til Ibestad ber vi om at du tester deg i hjemkommunen 1-2 dager før avreise til Ibestad, i tillegg til at du tester deg ved ankomst. Ved slike reiser må dere også vurdere om reisen er nødvendig og om den kan utsettes.

Du må ikke i karantene ved slik tilfeldig testing med mindre du er syk.

Det er også klokt å teste seg i Ibestad like før du skal returnere til hjemkommunen.

Bedrifter: 
Arbeidsgivere skal påse at alle arbeidere som krysser grensene følger nasjonale og lokale forskrifter og retningslinjer. Herunder at innreisen er registrert, at arbeiderne er testet, karantenehotell er benyttet, bolig er forskriftsmessig og at arbeidere re-testes før karantenetidens utløp.

Kommunen følger dette opp ovenfor bedriftene og vil anmelde brudd på retningslinjene.

Vi presiserer at nasjonale retningslinjer også må overholdes og at disse kan endres med kort varsel.
Følg med på;

 www.regjeringen.no

Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak - regjeringen.no

Lokale tiltak og forskrift vedrørende besøk og bruk av munnbind gjelder fra 27. mars kl 00.00 til 5. april kl 23.59

Kontakttelefoner i påsken;

Media/presse, ring ordfører; 95332500
Spørsmål vedrørende tiltak, ring kommunedirektør (eventuelt ordfører); 47755392
Spørsmål vedrørende testing, se kommunens hjemmeside, eller benytt REMIN.

VAKTTELEFON TIL SMITTEOPPSPORING: 400 02148

Telefonen er i drift fra onsdag 31.mars klokken 1200, til og med mandag 05.april klokken 2300.

Telefonen er åpen for henvendelser fra 0800 - 2300, i perioden nevnt over.

Vakttelefonen brukes til henvendelser knyttet opp mot smitteoppsporing, melding av nærkontakter og spørsmål om smitteoppsporing.