Flere ansatte er nå blitt syk pga covid-19 og vi vil derfor ha redusert kapasitet resten av uke 8. Dette vil merkes ved at noen fast oppsatte timer vil bli avbooket slik at vi klarer med ø-hjelps beredskap. Det kan også oppleves forlenget ventetid for de som ringer Astafjordlegen. Vi beklager dette.