Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
01. juli kl. 20:47

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

Les mer clear

Melding til barneverntjenesten

Mange barnevernssaker starter med at foreldre eller ungdom selv tar kontakt med barneverntjenesten. Det kommer ofte mange henvendelser fra offentlige tjenestemenn, skoler, barnehager, naboer, familier og andre som er bekymret for barnet.

Barneverntjenesten tar i mot alle meldinger som kommer inn, og gjør nødvendig avklaringer av meldingene. Skal du melde en bekymring, kan du gjøre det skriftlig på eget skjema, pr. telefon eller ved personlig oppmøte.
Barneverntjenesten vil i løpet av en uke avklare om det du er bekymret for, er noe som må følges opp. I avklaringen blir melder, foreldrene og eventuelt barnet kontaktet for å si noe om bekymringen. Hvis det er behov for videre oppfølging, blir meldingen undersøkt. Barnet og familien kan få tilbud om tiltak som kan bidra til positiv endring for barnet og familien. 
Hvis meldingen er knyttet til vold eller overgrep, vurderes det om saken skal meldes til politiet. Barneverntjenesten vil da i samarbeid med politiet følge opp og undersøke saken.

Hvis du er usikker på om din bekymringer er alvorlig nok, kan du drøfte saken anonymt med barneverntjenesten. Som privatperson kan du være anonym når du melder. Offentlige etater og ansatte plikter å melde fra hvis de er bekymret for et barn. Da kan du ikke være anonym. Meldingen må være skriftlig. 

Eksempler på bekymringer som bør meldes til barneverntjenesten

  • Når du ser at et barn ikke får dekket grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell

  • Når du ser at et barn er uten tilsyn av voksne og virker skremt og engstelig

  • Når et barn forteller at det ikke har det bra sammen med sine omsorgspersoner

  • Når du har mistanke om at et barn blir utsatt for fysisk/psykisk mishandling eller seksuelle overgrep

  • Når du er bekymret for at barnets omsorgspersoner har rusproblemer

  • Når du er bekymret for at barnets omsorgspersoner har psykiske problemer

  • Når barnets omsorgspersoner har utfordringer knyttet til oppdragelse og grensesetting av barnet sitt

  • Når du som barnets omsorgspersoner er sterkt bekymret for barnet

​Mere informasjon om hvordan du sender melding kan du finne her

Publisert | Oppdatert 05. mars 2020