På Rolla er det store ressurser av kalkstein. Ibestad kommune har detaljkartlagt  ressursene og har utarbeidet en egen hjemmeside som omhandler dette. https://www.ibestadmineral.no/

På Andørja er det store ressurser av jernmalm. Disse ressursene er kartlagt i stor grad, og skriftlig dokumentasjon på dette finnes i Ibestad kommunes arkiver.