Den faste byggekomite har møte 6. mai kl 1430 i kommunestyresalen.

Saksliste:

Orientering om framdrift bygging av sykehjem/omsorgsboliger og eventuelle andre byggeprosjekter.