Det innkalles med dette til møte i Utvalget for byggesaker 11. mars kl. 1400. Møtet avholdes i kommunestyresalen.

Saker:
1.    Gjennomgang av anbudskonkurranse, nytt rådhus
2.    Anbefaling entreprenører, nytt rådhus.
3.    Eventuelt

Det er viktig at møtet avholdes før formannskapsmøtet 12. mars, derfor denne dato.