Saker:
1. Befaring på byggeplass
2. Gjennomgang av endringsmeldinger
3. Eventuelt