Sted: Kommunestyresalen

Dato 04.06.2020

Tid: 1800 - 2000

 

SAKSLISTE:

Sak 10/20 Godkjenning av innkalling og saksliste.

 

Sak 11/20 Status for elgtelling og arbeidet med bestandsplan for Rolla.

Drøfting/orientering.

Vedlegg 1

 

Sak 12/20 Forslag til tildeling av fellingstillatelser for elgjakta 2020

Vedlegg 2

 

Sak 13/20 Forslag om endring av retningslinjer for kontroll av felt elg.

Vedlegg 3

 

Sak 14/20 Forvaltningsplan for Grågås. Drøfting/Orientering.


På grunn av koronarestriksjoner vil det ikke bli noen servering i år. Videre er det er 1 metersregel som gjelder, samt spriting av hender ved ankomst. På grunn av restriksjoner kan det også bli begrensninger i antall tilhørere.

Ovenfor finner du sakpapirene i 3 klikkbare vedlegg

GI BESKJED HVIS DU IKKE KAN MØTE