SAKSLISTE

Sak 1 -19  Valg av møteleder

Sak 2 -19  Godkjenning av innkalling

Sak 3 -19  Status elgjakt 2018 - tildelte og felte dyr

Sak 4 -19  Godkjenning av nytt tellende arealuttrekk av areal - vurdering av forslag bestandsplan på Andørja
                  Kart Andørja  -  Kart Rolla

Sak 5 -19  Endre minsteareal for elgjakt - vedtak

Sak 6 -19  Foreløpig forslag på tildeling av elg pr. vald for 2019 - forslag til vedtaksbrev

Sak 7 -19  Drøfte "kontrollrutiner av skutte dyr"

Sak 8 -19  Drøfte eventuelt et "Fellesmøte med kommunen, jaktledere, grunneiere m.fl."

Sak10-19 Eventuelt

Gi beskjed hvis du ikke kan møte - da må vi innkalle vara

Sakspapirer legges ovenfor som understekede linker

 

Forslag til vedtak (kommer): Her