I samråd med Ibestad Reiselivslag inviterer kommunen til et åpnet møte på Midnattsol Kro på Engenes mandag 16. mai kl. 1730. Utgangspunktet for møtet er at vi har et langt større potensiale for turisme enn det vi har klart å utnytte. Daglig leder i Destinasjon Harstad Mariette Verhage, vil orientere om det tilbud selskapet kan gi til turistbedrifter i Ibestad. Fra kommunens side vil det bli orientert om status for kommunens involvering i turisme og ønsker innspill fra de som er engasjert i turisme.

Møtet er åpent for alle - både de som er i markedet i dag og de som kan tenke seg å gå inn i turisme.

Rådmann