Saksliste:

  1. Orientering / oppfølging av referat fra møte 5.5.2020
  2. Presentasjon av flytteplan
  3. Presentasjon plan for  utstyr og inventar
  4. Utsmykking
  5. Navngivning i sykehjemmet
  6. Evt.