Les møteinnkallingen til kulturutvalget for 23.mars her: Møteinnkalling kulturutvalget 23.03.2023.pdf