Innkalling kan leses her:

Møteinnkalling - taksering 2018.docx