Det innkalles med dette til møte i sakkyndig nemnd for eiendomsskatt mandag 9.mars kl 09.00 på møterom i 1.etasjen på kommunehuset.

 

Saker:

  • Taksering av nybygg 2019

  • Klage på eiendomsskatt på eiendom gbnr 97/11