Etter å ha utsatt møtet i kulturutvalget planlagt 24.mars, blir det møte 5.april i stedet for med samme saksliste.

Les møteinnkalling her: Møteinnkalling til kulturutvalget i Ibestad 5.april 2022.pdf