Møteplan for kontrollutvalget for 2020 er vedtatt som følger : 

Tirsdag 11.08.2020

Tirsdag 29.09.2020
 

Onsdag 25.11.2020