Les møteprotokollen for kulturutvalget 14.12.2022 her: Møteprotokoll kulturutvalget 14.12.2022.pdf