Ibestad kommune skal etablere ballbinge ved Ibestad skole, og har i den forbindelse skrevet kontakt med Uniqa som er leverandør.

Ballbingen er levert, men på grunn av årstiden kan den ikke monteres før våren 2020.

 

Leverandøren har uttalt at lag/foreninger eller andre som jobber direkte for barn/unge kan innlede et samarbeid med dem og montere ballbingen på dugnad.

Inntektene fra dugnadsarbeidet vil bli betalt av leverandøren, og disse skal uavkortet gå til formål for barn/unge i kommunen.

 

Det er 2 faser i arbeidet, der det ene er montering av selve ballbingen, og det andre er montering av kunstgresset.

Det er nødvendig med kompetanse innenfor anleggsarbeid da ballbingeelementene skal monteres med en såle av betong, festes med jordspyd og fylles opp med grus.

I tillegg er det krav til nøyaktighet ved monteringen, slik at skjevheter unngås. Interessentene må derfor melde inn hvem som vil være ansvarlige for monteringen, og oppgi deres kompetanse.

 

Interesse meldes skriftlig på e-post til postmottak@ibestad.kommune.no v/ servicetorget innen 12. mars 2020. Formål oppgis i søknaden.

Kommunen vil overbringe søknadene til leverandøren som på grunnlag av formål og kompetanse inngår samarbeid med en av søkerne.
Kommunen har utover det å formidle dette ut til eventuelle interessenter ingen rolle i samarbeidet