19. mai 2016 mottok vi følgende inforamsjon fra Skatteetaten:

Næringsrapport skatt er et av Skatteetatens prosjekter som arbeider med forenkling for næringslivet. Vår ambisjon er å redusere næringslivets administrative kostnader for innlevering av selvangivelsen med betydelige summer årlig. Skatteetaten anbefaler at næringsdrivende tar i bruk Næringsrapport skatt i år, hvis denne passer for bedriften.

Næringsrapport skatt er en ny elektronisk leveringsform for næringsdrivende med enkle skatteforhold, og har i år en løsning for både Enkeltpersonforetak og Aksjeselskap.

Skatteetaten har benyttet mange kanaler for å gjøre kjent den nye løsningen og at den tas i bruk for de med enkle forhold allerede for innrapportering av sine tall til Skatteetaten for 2015.

Vi vedlegger en side vi ønsker at dere legger ut på deres infoskjermer og nettsider fra nå og til midten av juni 2016. På denne måten ønsker vi å nå enda flere næringsdrivende rundt om i hele landet.

Vi har innhentet e-post adr. til alle landets kommuner og fylkeskommuner via Kommuneforlaget.

Grethe Jorunn Holterhuset

Funksjonelt ansvarlig veiledning ELSA

Skatteetatens IT- og servicepartner
Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 4

Postadresse: Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo

Mobil: +47 900 2222 4
www.skatteetaten.no