Nattestengning av FV-848 ved Sør-Forså, mellom Kraftverket og Ausebakken.
Årsaken er veiarbeider med behov for hele veibredden.
 
Gjelder fra mandag 14. november til torsdag 24. november (mandag til torsdag klokken 2300-0630).
Utrykningskjøretøy slipper gjennom.