Hovedvannledningen i området Kleiva - Engenes er nå satt i drift. Det skal nå være normalt vanntrykk og kokepåbud er opphevet.