Influensavaksinen er nå kommet til Ibestad

På grunn av corona-situasjonen og smittevernhensyn er det satt opp egen vaksinasjonsdag, mandag 26.10.20. På grunn av at vi i år trenger større plass for å overholde smittevernregler, vil vi ikke vaksinere på helsestasjonen som tidligere år. Vaksineringen vil derfor foregå i idrettshallen ved kulturhuset fra kl.10.00 til 15.00. For å unngå opphopning av store folkemengder, er det viktig at du møter så nært oppsatt tidspunkt som mulig.

Alle som ønsker vaksinen, må bestille time til dette. Det vil si at man i år ikke kan møte opp for vaksinering, uten å ha bestilt time først. Time bestiller du ved å ringe Astafjordlegen på tlf 771 74 000 eller helsesykepleier Siv N. Henriksen tlf, 901 54 376.

 

Hva koster vaksinen?


Influensavaksinen koster kr 50,-. Dersom du har frikort så betaler du ingen egenandel. 
Vi tar i år ikke imot kontanter. Dette av smittevernhensyn. Du får tilsendt faktura uten fakturagebyr etter vaksinering.
Se ellers tidligere utlagt informasjon ang. hvem som anbefales å ta influensavaksinen.