Oppdatert situasjon pr. 3. januar

Ingen nye er registrert smittet av COVID-19 søndag 3. januar.

Vi har i dag totalt syv som har avlagt positiv korona test og som er satt i isolasjon.
I tillegg har vi 8 + 2 nærkontakter i karantene.

To innbyggere i Ibestad er innlagt på sykehus som følge av COVID-19.

Smittesporingen har vært effektiv og vi har god kontroll på nærkontakter.

Regjeringen har innført betydelig strengere nasjonale tiltak. Som følge av dette har vi hatt en gjennomgang av våre eksisterende tiltak og samtidig vurdert behovet for nye tiltak.

Kriseledelsen har avviklet møte søndag 3. januar

Vi er fortsatt svært sårbare og mye folk er i bevegelse i kommunen. Det viktigste for kriseledelsen på kort sikt er å kontrollere eksisterende smitteutbrudd og i tillegg ta vare på våre innbyggere i isolasjon og karantene. Det langsiktige målet er hindre flere smittetilfeller i kommunen samtidig som vaksinasjonen av våre innbyggere kan gjennomføres på en effektiv og trygg måte.

Følgende tiltak ble derfor besluttet videreført fram til og med 18. januar;

 • Eldreomsorgen; tiltak fra 25. desember med besøksrestriksjoner videreføres
 • Barnehager; begge holdes åpne, praktiske tiltak vedrørende henting og levering videreføres.
 • Butikker; antallsbegrensningen i alle butikker/utsalgssteder videreføres. Butikkene har selvstendig ansvar for å påse at det til enhver tid er maksimum 15 kunder samtidig på Joker i Hamnvik og tilsvarende maksimum 5 kunder på alle andre butikker. Avstandskrav og vask/desinfisering av hender skal overholdes. Vi anbefaler at kun en fra hver familie handler.
 • Offentlig kommunikasjon (buss, taxi og ferge); det anbefales fortsatt bruk av munnbind på all offentlig kommunikasjon i Ibestad fram til og med 18. januar.
 • Offentlige arrangementer; alle offentlige arrangementer fram til og med 18. januar anbefales avlyst.
 • Kulturhus, idrettshall og svømmehall; stenges fram til og med 18. januar. Idrettshall og kulturhus kan benyttes av skolen når rektor finner dette forsvarlig.

Nye tiltak som innføres fra 4. januar (kommer i tillegg til allerede innførte tiltak);

 • Munnbind innføres for pasientnært arbeid (gjelder for helsepersonell der 2 meter ikke kan overholdes).
 • Munnbind anbefales ved besøk i alle butikker.
 • Rødt nivå innføres for ungdomstrinnet på skolene. Dette innebærer at ungdomstrinnet vil gjennomføre digital undervisning i kombinasjon med oppmøte på skole fram til 18. januar.
 • Hjemmekontor anbefales der dette er praktisk mulig.
 • Adgangskontroll innføres på alle butikker.
 • Treningssentre (offentlige og private) stenges fram til 18. januar.

Vi anmoder sterkt alle som har symptomer på luftveisinfeksjon om å teste seg. Alle innbyggere som returnerer til Ibestad eller kommer for å jobbe i Ibestad anmodes om å teste seg i Hamnvik ved ankomst. Det presiseres at du ikke blir pålagt karantene ved frivillig test. Unntak gjelder hvis du har symptomer på COVID-19. Da må du i karantene til testresultat foreligger.
Bruk linken https://timebestilling.remin.no/

De viktigste tiltakene for oss som innbyggere er;

 • vaske hender ofte
 • holde god avstand
 • holde oss mest mulig hjemme
 • unngå besøk
 • teste oss hvis vi er i tvil, eller når vi ankommer Ibestad etter strengt nødvendig reise

Ved spørsmål om tiltakene, ta kontakt med;

Oppvekstleder Willy Aas (spørsmål vedrørende skole eller barnehage)
Rektor Trond Arvid Isaksen (spørsmål vedrørende skole)
Leder barnehage Sandra Bertinussen (spørsmål vedrørende barnehager)
Leder HSO Anita Dahl Solbakken (spørsmål vedrørende sykehjem og omsorg)
Ordfører/kommunedirektør (andre spørsmål)